സൗന്ദര്യത്തിന് പിന്നാലെ പായുന്നവര്‍ക്ക് ഇതാ മുന്നറിയിപ്പ്!!

0

സൗന്ദര്യം എല്ലാക്കാലത്തും മനുഷ്യനെ ആശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പുറത്തിറങ്ങുന്ന മുറക്ക് ക്രീമുകളടക്കം സൗന്ദര്യസംവര്‍ധക വസ്തുക്കള്‍ മാറിമാറി പരീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. പുതിയത് വാങ്ങി അധികം വൈകാതെ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് അടുത്ത ഉല്‍പ്പന്നത്തിന് പിന്നാലെ പായുന്നത് പേഴ്‌സിന് എന്ന പോലെ തൊലിക്കും ദോഷകരമാണ്.

ഓരോ കോസ്‌മെറ്റിക്ക് ഉല്‍പ്പന്നത്തിന്റെയും പി.എച്ച് നില വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് ഡെര്‍മറ്റോളജിസ്റ്റുകള്‍ പറയുന്നു. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ തൊലിയുടെ പി.എച്ച് നിലവാരം 5.5 ആണ്. ക്രീമുകളും മറ്റും മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം തൊലിയുടെ നിറം മാറുന്നതും മുഖക്കുരുവുമടക്കം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.

സോപ്പുകള്‍ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഭൂരിപക്ഷം സോപ്പുകളുടെയും പി.എച്ച് 5.5ന് മുകളിലാണ്.ഇത് തൊലിക്ക് ദോഷകരമാണ്. തൊലിയുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ വേറെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ തേടിയാല്‍ അതിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല.

വിശ്വസിക്കാവുന്ന ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നതും എല്ലായിപ്പോഴും ഉല്‍പ്പന്നത്തിന്റെ പിന്‍ഭാഗത്തുള്ള പി.എച്ച് നില മനസിലാക്കുക എന്നതും ഏറെ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നുണ്ട്.

- Advertisement -