കൊവിഡ് ചികിത്സ ദില്ലികാർക്ക് മാത്രം; ഉത്തരവിറക്കി സര്‍ക്കാര്‍

0

കൊവിഡ് ചികിത്സ ദില്ലികാർക്കു മാത്രമാക്കി ദില്ലി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. സർക്കാർ – സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും തദേശ്യരല്ലാത്തവര്ക്ക് ചികിത്സ ഇല്ല. സംസ്ഥാനത്തു ജൂൺ ആദ്യ ആഴ്ച കോവിഡ് രോഗികൾ 1 ലക്ഷം കടക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.
അതെ സമയം ദില്ലിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചു.

രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു സംസ്ഥാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിച്ചു ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നത്.
കോവിഡ് വീഴ്ച മറച്ചു വെക്കാനുള്ള ദില്ലി സർക്കാരിന്റെ നീക്കമാണ് ചികിത്സ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള ഉത്തരവ് . കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം അനിയത്രിതമായി വര്ധിക്കുന്നതിനാൽ ചികിത്സ നൽകാൻ ആകുന്നില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഡൽഹി സ്വദേശികൾ അല്ലാത്തവർക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്നത്.

- Advertisement -